Home‏ > ‏

יום כדור הארץ


 היער המכושף
אתר שהוקם לכבוד ט"ו בשבט אך מתאים גם לשאר ימות השנה. המטיילים ביער המכושף יכולים לפגוש צמחים ובעלי-חיים מכל העולם. היער הזה, כמו יערות רבים בעולם, הוא בסכנת הכחדה. על חשיבות היער ועל הסכנות המאיימות עליו ניתן ללמוד בלחיצה על פריטים שונים ביער. את הפעילות מלווה חידה, מי שיצליחו לפתור אותה יסירו את הכישוף מעל היער. מהדף הראשי של האתר תוכלו לצאת לפעילויות נוספות לט"ו בשבט באתר גלים. נדרשת סיסמה
סבבה אתר העוסק במידע סביבתי בנושאים שונים לילדים.
אופק ירוק- אתר ובו מידע הנועד לעודד ידידותיות לסביבה, בניה ירוקה, שכונה ירוקה ועוד...
סרטוני בריננפופ אוסף סירטונים בנושא קיימות. נדרשת סיסמה
גידול אוכלוסין בסרטון זה תום ומובי מסבירים על גידול אוכלוסין - הקצב המהיר שבו בני האדם מתרבים. תגלו מדוע יש הרבה יותר בני אדם בכדור הארץ ב-200 השנים האחרונות בהשוואה לעבר, ואיך מצב זה משפיע על הסביבה. תגלו גם מה אפשר לעשות כדי להפחית את צריכת המשאבים, ומדוע חשוב שנעשה זאת. נדרשת סיסמה
מדעי הסביבה  נושאים הקשורים לכל תוכנית הלימודים - סרטים והרצאות מוקלטות- לכתות ד-ו.
יום כדור הארץ 2013 
בניית בית מלון פעילות מתוקשבת העוסקת בדילמות של שימור מול פיתוח. מתאים לעבודה בחדר מחשבים או בטאבלטים.

האם רעיית פרות בגבעת הכלניות פוגעת בכלניות? פעילות מתוקשבת העוסקת בדילמה של שימור מול חקלאות. מתאים לעבודה בחדר מחשבים או בטאבלטים.                                                                                                                        

יום כדור הארץ קק"ל צעירים 

Comments