Home‏ > ‏

גלריית התמונות של בית הספר הקהילתי ע"ש שמחה חיים וילקומיץ ראש-פנה תשע''ג


טיול בואדי ראש פינה לזכרו של בן אורן

טיול לזכרו של בן אורן


חדשות שוחרי ראש פינה

חדשות שוחרי ראש-פינהילדי כתה א-עדיה בטקס ראש חודש סיון

טקס חודש סיון


  קטעים מתוך טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ג

יום השואה תשע"ג

                           

                                   מפגש תלמידים עם פרופ' טומי ברמן ז"ל

מפגש תלמידים עם טומי ברמן


                     

                         טקס יום השואה שהוקדש לילדי הקינדר טרנספורט

טקס יום השואה תשע"גטיול אביב בית ספרי ליציאת מצרים בפארק הירדן

יציאת מצרים בפארק הירדןיום המעשים הטובים-וילקומיץ למען הקהילה

יום המעשים הטוביםשוק קח-תן פורים

שוק קח-תן פוריםתערוכת עצי הנוי-לקראת חידון ט"ו בשבט

מצגת שקופיות של אלבומי Googleהפסקה פעילה לט"ו בשבט בהפעלת מועצת תלמידים והנוער העובד

מצגת שקופיות של אלבומי Googleטקס חודש שבט בדגש אחריות וטעימת תמונות מנטיעות במושבה

מצגת שקופיות של אלבומי Googleפעילות מעברים לקראת כתה א עם גן נרקיס וגן סביון

מעברים לקראת כתה איום ה-100 בכתה א

יום המאה תשע''ג
ילדי כתה ג' מבקרים בדיר של מרק

כתה ג בדיר של מרק
פעילות קהילתית של הורים וילדים להכנת משחקי חצר בכתה א


תהליך הבחירות למועצת תלמידים תשע"ג


יום שיא זה"ב עם סיום שבוע המחוייבות לבטיחות בדרכים

יום שיא זה"בפעילות לקראת תורה של כתה ב' באתר השחזור בראש-פינה

כתה ב' בפעילות לקראת תורהטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ג 

טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ג
רגעים קסומים מקייטנת המוכנות לתלמידים העולים לכתה א' אוגוסט 2012

קייטנת המוכנות 2012