Home‏ > ‏

יצירת קישוטים לסוכה ברוח ביה"ס ירוק


בית הספר וילקומיץ הוא ביה"ס ירוק וככזה נשתדל להראות לתלמידים כי ניתן לקשט את הסוכה שלנו ללא הוצאות כספיות ובאמצעות שימוש חוזרים בחומרים שיועדו לפסולת.

פעילות מקסימה שניתן לעשות בבית עם הילדים בחג סוכות.

שבשבת מבקבוק פלסטיק

שבשבת מבקבוקקישוטים לסוכות מבקבוקי פלסטיק

סרטון הדרכה המדגים שלב אחר שלב איך ליצור מובייל מסתובב ברוח לסוכה מבקבוק פלסטיק.

בהכנת היצירה יש להעזר במבוגר 

חומרים הדרושים:
 

  • בקבוק פלסטיק ממוחזר
  • סרט בידוד בארבעה צבעים
  • מהדק 
  • חוט 
  • מספרים
  • מהדק
  • עפרון 
  • סכין קטן
  • סרגל

פרחים מנייר 

פרחי נייר


ספירלה מצלחת נייר

ספירלה


כדור קישוט

כדור קישוט


שרשראות משאריות של שקיות ניילון

שרשראות לסוכה


כדור לתלייה משקיות ניילון

כדור לתלייה


Comments