סדנא לבניית שיעור מיטבי

zoomמה היה לנו עד כה?
בשנת תשע''ו ערכנו סדנא לבדיקת SOAR

תמונת העתיד המיטבית 

הצוות רואה בית חינוך ייחודי וערכי שבו כל באיו חשים תחושת שייכות גבוהה ומוגנות. מקום בו הלמידה וההוראה נעשות מתוך מוטיבציה פנימית ותוך לקיחת אחריות על הלמידה הן בבית והן בבית החינוך תוך שימוש במגוון המשאבים שמציעה הסביבה והקהילה שלנו.


המידע הובא למליאה, בין מנופי ההצלחה ניתן למנות את העקרונות הבאים:

·   מתן אפשרות בחירה ואוטונומיה למורה.

· מעורבות רגשית של המורים בתהליך.

·  שותפות עם הקהילה.

·   שימוש במגוון דרכי הוראה ולמידה.

·תחושת שייכות של המורה והתלמיד.

·  עיתוי מתאים.

·   מכוונות לתוצר.

·   למידה רלוונטית ואותנטית.

·   מעמד המורה כמנחה תהליך.
למידה חווייתית ורב חושית.


גירסה 1:

"אוטונומיה למורה ולתלמיד באמצעות למידה מבוססת מקום,

מובילה למוטיבציה פנימית ולהידוק תחושת השייכות."

גירסה 2: "למידה במרחבים פתוחים המזמנת אוטונומיה למורה ולתלמיד, מטפחת מוטיבציה פנימית להוראה ולמידה ומחזקת תחושת שייכות"Comments