Home‏ > ‏

על בית החינוך

תעודת זהות לבית החינוך

בבית החינוך וילקומיץ 9 כיתות לימוד בהן לומדים 229 תלמידים. 7 כתות רגילות , כתה אחת ד-ה לתלמידים בעלי לקויות למידה וכתה אחת ד-ו על אזורית לעיצוב התנהגות הקולטת תלמידים מכל המגזרים מרחבי הגליל העליון, מרום הגליל והגליל התחתון.

הצוות מונה 22 מורים, 3 אנשי מנהלה, 7 סייעות, 6 מדריכי קרב, מדריך מוגנות 2 בני שירות לאומי, ש"ש ומורה לחדר מל"א.

בכל כתות בית החינוך מקרנים ומסכים וכן שתי כתות חכמות, מעבדת מחשבים, מעבדת מדעים, חדר אנגלית, סדנת אומנות, מרכז למידה, גינה לימודית וחצר אקולוגית, חממה, אולם ספורט, חדר תנועה, מרכז למידה וחדר מל"א, אגף מופרד לחטיבה הצעירה  M21 וחדר פינה נעימה- סנוזלן.

לבית החינוך תזמורת צעירה בה משתתפים נגנים מקרב תלמידי כתות ה-ו הלומדים לנגן בכלי נשיפה והקשה במסגרת בית הספר.


מנהלת בית החינוך - אסנת רון רסקי.

מפקחת ביה"ס- הגב' רבקה וישניה.
ההיסטוריה של בית החינוך

וילקומיץ' הוא בית הספר העברי הראשון שהוקם בגליל. בית הספר נוסד בשנת 1891 בראש פינה הממוקמת בגליל העליון ונקרא על שמו של המורה שמחה חיים וילקומיץ'.

לבית הספר וילקומיץ' הגיעו תלמידים מהמושבה ולמדו בו תורה, שפה, מתמטיקה, היסטוריה, מדע וחקלאות. בבית הספר הושם דגש על לימודי החקלאות, הפרנסה העיקרית של תושבי האזור עד היום. כך, בחצר האחורית של בית הספר, גידלו תלמידי בית הספר והמורה שמחה וילקומיץ גידולים במסגרת שיעורי החקלאות.

בתחילת דרכו של בית הספר למדו את כל המקצועות ביידיש, אך מאוחר יותר התחילו ללמד וללמוד עברית בעברית.

סיסמת בית הספר הישן: תורה ועבודת אדמה.העיקרון הפדגוגי של בית החינוך

"למידה במרחבים פתוחים המזמנת אוטונומיה למורה ולתלמיד, מטפחת מוטיבציה פנימית להוראה ולמידה ומחזקת תחושת שייכות" מטרות

 1. אחריות של הפרט כלפי הסביבה,  ומעורבות פעילה בשמירה עליה,  שמירה על קשר רצוף בין בית הספר לקהילה,  אמונה בשוויון ערך האדם וקבלת האחר.
 2. יצירת אקלים המאפשר שיח פתוח והידברות בין כל חברי הארגון, תוך הקפדה על דרך ארץ, על הגינות ועל שקיפות, חינוך לאזרחות טובה, טיפוח מנהיגות בקרב התלמידים ובקרב סגל בית הספר, עידוד של יזמות ופעולות חברתיות, הקניית ידע באזרחות פעילה.
 3. עיסוק במורשת היהודית תוך הדגשת זיכרון ומסורת אישיים ולאומיים, היכרות עם נופי הארץ ועם תרבויותיה המגוונות, פיתוח המודעות לחשיבות שבתרומה לחברה ולנתינה לזולת.
 4. הגשמת יכולות אישיות, מענה לשונות ופיתוח יכולות קבוצתיות בתחום של תרומה ונתינה.
 5. טיפוח סביבה המאפשרת לבטא את האישיות ואת הכישרונות המיוחדים של כל אחת ואחד, טיפוח יכולות של קבלת החלטות תוך נטילת אחריות לבחירות האישיות,  טיפוח אמצעים  להערכת הישגים, ולקבלת משוב,  טיפוח בית הספר כארגון לומד, חושב ומוביל בקהילה, יצירה של  אקלים בית ספרי המושתת על הומניזם , על מוסר ועל גבולות ברורים. 


יעדי בית החינוך

בית החינוך מחויב ליעדי מחוז צפון, מתוכם בחרנו לקדם בתשע"ב באופן אינטנסיבי שלושה יעדים:

עיצוב אקלים מיטבי מונע אלימות:

 • המשך הטמעת כללי האמנה הבית ספרית .
 • הקניית מיומנויות לשימוש בסמכות חינוכית מטיבית בכיתה ובעת ניהול אתגרי משמעת באמצעות סמכות מכבדת.
 • העצמת כישורים והקניית מיומנויות לניהול דיאלוג חינוכי אמפטי של הצוות החינוכי עם תלמידים והורים.
 • שיתוף ההורים בתהליך החינוכי של ביה"ס להעצמת הסמכות החינוכית.

שיפור הישגים אישיים ומיצוי היכולות:

 • המשך הטמעת תוכניות לימודים: העמקת בניית תוכנית הלימודים הבית ספרית והרחבתה גם לסביבות למידה פעילות.  מיסוד הספיראליות ע"פ התוכנית הנושאית.
 • ניתוח מיפויים לבניית תוכניות לימודים מותאמות לדיפרנציאליות בין הלומדים, העמקת הידע של צוות המורים באסטרטגיות הוראה דיפרנציאליות.
 • שיפור איכות ההוראה תוך מיסוד מודל המדדים להוראה מיטבית שביה"ס הגדיר בשנת תשס"ט הכולל: הוראה מתוכננת ע"פ הישגים נדרשים, רלוונטיות ללומד,  התייחסות לרמות חשיבה שונות., מענה לשונות.
התאמת ההוראה בבית הספר למאה ה-21 (תוכנית התקשוב הלאומית)
 • בית הספר נבחר  בפיילוט ספרים דיגיטליים  והוא אחד ממאה בתי הספר המובילים תקשוב בארץ. ככזה מחויב בית הספר להמשיך ולהטמיע את אוריינות התקשוב והטמעת השימוש בספרים דיגיטליים וטאבלטים.
 •  צוות בית הספר יעשה שימוש בערך המוסף של התקשוב לפיתוח תהליכי הוראה , למידה והערכה .

 •  בית הספר יטמיע  את השימוש במערכות הניהול הפדגוגי: מנב"ס ומנבסנ"ט לצורך איסוף נתונים, עיבודם, וקבלת החלטות  פדגוגיות מושכלות המבוססות על עיבוד הנתונים הן ברמת ההנהלה והן ברמת הצוות החינוכי.
 • בית הספר ימשיך להעמיק את דרכי התקשורת המקוונת בקרב חברי הצוות, בין הצוות לתלמידים ובין הצוות להורים ולקהילה.

 • יעשה שימוש מושכל ונרחב בלוח האינטראקטיבי להעשרה, הדגמה, שיתוף בתכנים ותיעוד תהליכי למידה.
 • כחלק מכניסה לעבודה במרחב המקוון בית הספר רואה את אחריותו לחנך ולהנחות את כל באי ביה"ס: תלמידים, מורים והורים לשמירה על כללי הזהירות והאתיקה במרחב החדש ולשם כך יקים צוות שתפקידו לבנות תכנית לימודים ייחודית  וספיראלית לתחום זה.
  רשימת צוות ביה"ס וילקומיץ' 2018-2019

  רשימת צוות תשע''ט
  לוח צלצולים

  לוח צילצולים

  8:00 – 8:55

  שיעור ראשון

  8:55 – 9:40

  שיעור שני

  9:40 – 9:50

  הפסקת אוכל

  9:50 – 10:10

  הפסקה

  10:55 – 10:10

  שיעור שלישי

  11:40 – 10:55

  שיעור רביעי

  12:00 – 11:40

  הפסקה

  12:45 – 12:00

  שיעור חמישי

  13:30 – 12:45

  שיעור שישי

  13:45 - 13:30

  הפסקת אוכל

  14:30 - 13:45

  שיעור שביעי

  15:15 - 14:30

  שיעור שמיני