Home‏ > ‏על בית החינוך‏ > ‏

תקשוב בית הספר

בית הספר נכנס לתוכנית התקשוב הלאומית, למה בכלל צריך את זה?


בית הספר העתידי - כיצד נראית תמונת העתיד?
תוך כדי הצפייה בסרט אתם מתבקשים לרשום כל התייחסות שנראית לכם רלוונטית לנושא.


Comments