Home‏ > ‏

קניות לשנת הלימודיםלהורים שלום,

יצאנו לחופשה בתחושה של עשיה וסיפוק וכבר אנו עסוקים בהכנות לפתיחת שנת הלימודים הבאה.

במסגרת ההיערכות אנו אוספים פרטים חיוניים על מנת לעדכן את מערכת המידע של בית הספר.

לפניכם קישור לטופס מידע אלקטרוני אותו יש למלא בנפרד עבור כל ילד הלומד בבית הספר.

טופס איסוף פרטי תלמיד

כמו כן מצורף טופס הצהרת בריאות אותו יש למלא בהקלדה בנפרד עבור כל תלמיד הלומד בבית הספר ולשלוח בדוא"ל חוזר או בפקס למספר: 04-6937854.

ללא מילוי טופס הצהרת בריאות ילדכם לא יוכל להשתתף בשיעורי חנ"ג, טיולים או כל פעילות גופנית אחרת.

השנה, דאגה ההנהגה הבית ספרית לאפשרות רכישת ציוד מוזל לבית הספר באמצעות קבוצת רכישה. מצורף מכתב ההנהגה להורים וכמו כן הסבר על אופן רכישת הציוד.

קישור לאתר הרכישה 

מכתב להורים מההנהגה הבית ספרית.

רשימת קניות א

רשימת קניות ב

רשימת קניות ג

רשימת קניות ד

רשימת קניות ה

רשימת קניות כתת סהר

רשימת קניות ו

מדבקות לציוד אישי תקבלו מבית הספר במעמד התשלום וקבלת ספרי הלימוד.

מזכירות ביה"ס עומדת לרשותכם בכל שאלה בין השעות 8:00-14:00

בין התאריכים 21/7-14/8 יהיה ביה"ס סגור לרגל חופשת הקיץ

בברכת חופשה מהנה ובטוחה!

אסנת וצוות ביה"ס.