Home‏ > ‏

ניסיון

מרכיבים בתכנון לימודי

פירוט המרכיבים

פירוט התכנון

קשר למסמך הסטנדרטים

הדגישו את ההישג המתאים

תחום תוכן


שכבת גיל

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

מטרות מתחום השפה:

קישור לתוכנית

מטרות מתחום התוכן:חומרי למידה

כתובים וממחושבים

חומרי למידה כתובים:


חומרי למידה מתוקשבים:


תכנון מהלך שעור

פתיחה, (גירוי ויצירת תחושות, מודעות וגיוס אנרגיה, ברור ידע קודם)

 

הקנייה


 

המשגה/תרגול


משוב, סגירה ורפלקציה


הערכה

מהן מטלות ההערכה

שיעריכו את הישגי הלומד

 


 

 

 

 

 

 

שילוב התקשוב (מיומנויות המאה ה- 21)

 

לסמן בצבע את המיומנות הבולטת ביותר

סמנו  את המתאים


 

 

 

Comments