כן לציפור

בחירת הציפור היישובית של ראש-פינה


מיזם "כן לציפור" – מחוז צפון

מי תיבחר לציפור הראש-פינאית?

משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע, קק"ל ורשות שמורות הטבע יזמו מהלך חינוכי רחב,
שנועד לקדם העמקה בנושא המגוון הביולוגי והקיימות תוך שימורן של הציפורים בישראל
.
המיזם מתקיים בכ-100 כיתות ד' בבתי ספר בצפון. אנחנו, תלמידי כיתות ד' בבית הספר וילקומיץ נבחרנו לקחת חלק במיזם.
למדנו על ציפורים בחצר בית הספר, נדידה, ציפורים וחקלאות, סכנת הכחדה וכד'.
ערכנו תצפיות באזור בית הספר, אספו נתונים, והפצנו את המידע בקרב תלמידי בית הספר.
כעת הגענו לשיאו של המיזם - בחירת הציפור היישובית
.
בעקבות המידע שנאסף ערכנו חשיבה והחלטנו על עשר הציפורים המתאימות להיות מעומדות לציפור הראש-פינאית.

אנו מצרפים את דפי המידע שהכנו לעשר המועמדות הסופיות עם שם, תמונה והסבר קצר על כל אחת ואחת.
כמו כן חיברנו לכל ציפור ג'ינגל או שיר לקמפיין הבחירה שלה. אתם מוזמנים לקחת חלק במיזם,
להתבונן בדפי המידע, לקרוא, לערוך חשיבה מושכלת ולהצביע על פי בחירתכם בטופס המקוון .
קחו יוזמה, יש בידיכם את הכוח להשפיע על הבחירה!  

תודה,

ילדי כיתה ד'

בית ספר וילקומיץ ראש-פינה


אדום חזה
דרור הבית
דררה ירוקה
 עורב אפור
מידע
מידע
מידע
מידע
 ג'ינגלג'ינגל
 ג'ינגלג'ינגל
ג'ינגל 2
צופית
פשוש
 צוצלת
נקר סורי
 מידע מידע מידע מידע
 ג'ינגל ג'ינגל ג'ינגלירגזי
שחרור
מידע
מידע 
ג'ינגל

2. באיזה אתר כתה נכתבה ההודעה המעודכנת ביותר? מה התאריך שלה?

הציפור היישובית

Comments