אתרי כיתות

כיתה ד

לירון


כיתה ג

מיטל


כיתה ב 

טלי והדר


כיתה א

אפרת ועדיה
כיתה ו 

שימריתכיתה ה

ויקי


דורית


סמדר