השתלמות מתוקשבת מספר 2 למידה משמעותית

א       משימת בחירה- פתיחה וגירוי  לנושא....

 

מוזמנים לעיין במצגת "אי זקופי הקומה"

לאיזה מרכיב/ים  של "למידה משמעותית" מתייחסת המצגת, לדעתך....?

אי של זקופי קומה - התאמה לשונות פירות או ציונים - מאריה פלד.ppt


ב.       משימת בחירה-

 

לפניכם "הבניית ידע" נוספת של מהי "למידה משמעותית".

מוזמנים לעיין ורק להתרשם מה הספקנו עד כה.

לחץ על התמונה להגדלה.

 

 בשלב זה בתהליך הלמידה, 

אני מזמינה אתכם להעמיק במרכיב נוסף שהגדרתם בלמידה המשמעותית, והוא – מענה לשונות

 

משימת חובה- רקע לנושא

 

הוראה דיפרנציאלית מתייחסת לשוֹנוּת של התלמידים תוך מתן מענה לרמות ולצרכים השונים של כל לומד.
הוראה דיפרנציאלית מתייחסת גם לזכותו של כל לומד, מתקשה ומצטיין כאחד, ליהנות  מתחושת ערך ההצלחה ביחס לעצמו ולחוות חוויות הצלחה.

 

הוראה דיפרנציאלית רציונל

  1. ראיית השונות כערך- ובניית תכנית הוראה הנותנת מענה לילד על פי צרכיו ויכולותיו.
  2. ראיית ההטרוגניות כיתרון וכמשאב להעשרה ולקידום.
  3. מעבר ממערכת ממיינת למערכת מקדמת.
  4. הזדמנות לאפשר התפתחות רגשית, חברתית, ולימודית בקרב תלמידים.
  5. מתן מענה לשונות ההישגית בכתה: קידום המצוינים והמתקשים כאחד.
  6. התמקדות בתפקודי הילד בהווה, והובלתו למיצוי אישי בתחום הרגשי-החברתי-והלימודי.
  7. בניית "פדגוגית התאמה"-חינוך התלמידים במגוון דרכים שהולמים את צרכי התפתחותם
  8. יצירת תהליך של דיאלוג מצמיח, בין המורה לתלמיד, הנשען על איתור צרכי התלמיד.
  9. איפשור חוויית למידה של הצלחה לתלמידים המתקשים והמתקדמים כאחד.

 

ההטרוגניות נתפסת כערך חינוכי ולימודי, והאחריות לקידום התלמיד מוטלת על המורה.

1.      עליו לערוך התאמות למטרות הלימודיות. לדוגמא:
א. להציב אותה מטרה לכל הכיתה. להציב מטרה אחת משותפת לכיתה כמו "תמצות פרק"- כאשר קבוצות שונות בכיתה מקבלות טקסטים שונים בהתאם לרמות הקריאה .
ב. להציב מטרות שונות לכל קבוצה באותה הכיתה .
**מטרות שונות באותו תחום/נושא- החזקים בונים אסטרטגיה לפתרון בעיה והחלשים פותרים את הבעיה .
**מטרות שונות בתחומי העשרה לרוחב התוכנית- החזקים לומדים אלקטרוניקה והחלשים לא לומדים.

 

2.      עליו לערוך שינויים פדגוגיים בדרכי ההוראה בהתאם להטרוגניות בכיתה בה הוא מלמד.
כגון: שינוי שיטות הוראה, פיתוח חומרי למידה, סביבות למידה וכדומה.

 

3.      עליו להגמיש את שיטת הלמידה בהתאם לשונות. כגון: חקר, למידה בקבוצות, למידה עצמאית, נושא אישי..

4.      עליו לבצע דרכי הערכה מגוונות כמענה לשונוּת בין הלומדים, שמתייחס להבדלים בין התלמידים בסגנון הלמידה, בסגנון החשיבה, בתוצרים, ב"קול האישי" שלו וכדומה.

5.      עליו למצוא את הדרך/ "הערוץ" עליו "משדר" הילד- לזהות את נקודות החוזק שלו.

6.      עליו להאמין בילדים שהם יכולים ומסוגלים להתקדם ולהצליח (אפקט פיגמליון).


שיתוף בהצלחות

1.    משימה אישית - חובה  

אני מזמינה אתכם לבחור כלי תכנוני אחד, המבטא בעיניכם,
את השילוב בין "הוראה דיפרנציאלית" ו"למידה משמעותית "

-         זה יכול להיות אחד התכנונים שלכם, שאתם גאים בו

-         וזה יכול להיות כל תכנון אחר לבחירתכם, שנראה לכם תכנון מיטבי.

א       מערך שיעור

ב       יחידת הוראה

ג        תכנון שבועי.

עליכם לשמור את הקובץ עם שמכם ולשלוח אותו אלי למייל (אסנת) ואני אוסיף אותו בתחתית הדף. לדוגמא: רונית שורץ- תכנון יחידת הוראה בעברית כתה ד.

סך הכל צריכים להיות 16 תכנונים  ע"פ מספר המשתלמים.

משימה זו יש להשלים עד יום ראשון בערב!

2.    משימה קבוצתית - חובה

 
לכל אחת מ-4 הקבוצות דף הנחייה משלה. 

הדף כולל שאלות המותאמות לנושא שכל קבוצה תעבוד עליו.


קבוצה מספר

שם

יעבדו על כלי התכנון של:

1

אפרת, שגית, , שקמה,  דב,

סמדר, עדיה,ליטל, מיטל שמרית , ורד, מוריה, אופיר.

2

קרן, ראומה,,
 
טלי, אסנת

סמדר, עדיה,ליטל, מיטל שמרית , ורד, מוריה, אופיר.

3

סמדר, עדיה,
ליטל
, מיטל

אפרת, שגית, , שקמה,  דב, קרן, ראומה,,,
 
טלי,, אסנת..

4

שמרית , ורד, מוריה, אופיר

אפרת, שגית, , שקמה,  דב, קרן, ראומה,,,
 
טלי,, אסנת...

1.    קבוצה 1 - תנתח ותאבחן מתן מענה דיפרנציאלי סביב מטרות התכנון.

2.    קבוצה 2 - תנתח ותאבחן מתן מענה דיפרנציאלי סביב "הערך"ללומד ולחברה.

3.    קבוצה 3 - תנתח ותאבחן מתן מענה דיפרנציאלי סביב"מעורבות" התלמיד.

4.    קבוצה 4 - תנתח ותאבחן מתן מענה דיפרנציאלי סביב "הרלוונטיות" לחיי יומיום.


יש לסיים את המשימה עד לתאריך 9.12.14 בחצות. 

בהצלחה!

חיה גיל.

ĉ
רסקי אסנת,
30 בנוב׳ 2014, 10:19
ĉ
רסקי אסנת,
30 בנוב׳ 2014, 18:13
ĉ
רסקי אסנת,
30 בנוב׳ 2014, 19:41
ĉ
רסקי אסנת,
30 בנוב׳ 2014, 18:25
ĉ
רסקי אסנת,
30 בנוב׳ 2014, 20:25
ĉ
רסקי אסנת,
30 בנוב׳ 2014, 18:22
ĉ
רסקי אסנת,
30 בנוב׳ 2014, 9:13