מחנכות

                                                     שכבת א'
 -    טלי  ש.      א' 1        אפרת ב.נ.   א' 2   
                   
                                                    שכבת ב' -    סמדר ז.     ב' 1         שרית  ב.     ב' 2 
             
                                                    שכבת ג' -    פרלה  כ.     ג' 1        סמדר מ.     ג' 2
             
                                                   שכבת ד' -   איריס א.ז.    ד' 1         ענת  ש.      ד' 2
               
                                                   שכבת ה'-   דליה ס.       ה' 1
 
                                                   שכבת ו' -   ויקי   מ.        ו' 1
 
Comments