כתיבה טיעונית

היכנסו למחולל  הכתיבה וכתבו טקסט טענה בנושא שתבחרו .
Comments