מדרש תמונה

תלמידים יקרים, 
וחברו ספור למדרש התמונה שתבחרו. 

חיריק - צירופים :השלמת צירוף, בנייה.
מילים קצרות מאוד- קריאה מואצת .
מילים באורך בינוני- משחק זיכרון.
ללא ניקוד- השלמת משפטים .
בהצלחה! 
Comments