פסקול שירי זיכרון

פסקול שירי זיכרון  ופעילות 

מה אברך ?מה אברך ? בצוע נוסף
מה אברך בצוע נוסף

ברכות

 • חשבו על ברכה שהייתם מבקשים להתברך בה.
 • האם בגילאים שונים ביקשתם לעצמכם דברים שונים? האם יש מאוויים שמלווים אתכם לאורך השנים? פרטו.
 • מה דעתכם על הברכה המותאמת לכל שלב בהתפתחות של מושא השיר? האם גם היום הברכות האלו מתאימות?
 • מה דעתכם על הברכה לאריכות ימים? האם היא מתאימה לדעתכם בכל מקרה? הסבירו.

 

ריתמוס של התבגרות

 • נסו לחלק את החיים לשלבים. אילו שלבים הייתם מסמנים ומדוע?
 • האם השלבים שבחרתם דומים או שונים לעומת אלו שבשיר? אילו שלבים חסרים בשיר? 
 • האם יש ברכה שמתאימה לכל גיל? בשיר נדמה שכן, מה דעתכם?

 

ביצוע ומשמעות


הקשיבו לשלושת הביצועים של השיר.

 • איזה ביצוע אתם הכי אוהבים? נמקו.
 • איזה ביצוע משקף באופן הנכון ביותר את המשמעות של השיר? נמקו עמדתכם.
 • מה דעתכם על תפקידו של מבצע ביחס לשיר? מה מידת החופש שלו? 
 • האם לדעתכם ביצוע חדש מיטיב עם השיר או פוגע בקאנוניות שלו? נמקו.

 

Comments